Edit Content

Wizyta domowa

Istnieje możliwość ze skorzystania z wizyty domowej. W celu ustalenia terminu wizyty prosimy o kontakt.

 

Oferta

Terapia powięziowa modelem FDM
(Fascial Distortion Model)

Terapia powięziowa modelem FDM (Fascial Distortion Model) – to bardzo skuteczna i oparta na dowodach naukowych metoda diagnozowania i leczenia urazów mięśniowo – szkieletowych. Ta ciesząca się coraz większym zainteresowaniem metoda została stworzona przez amerykańskiego osteopatę i lekarza medycyny ratunkowej dr Stephena Philipa Typaldos’a. Stephen Typaldos odkrył, że odkształcenia (dystorsje) powięzi są główną przyczyną zaburzeń funkcji narządu ruchu. Diagnostyka opiera się na dokładnej obserwacji „mowy ciała” pacjenta, obserwacji odkształceń powięziowych oraz korelowanie ich z innymi objawami klinicznymi. Powięź jest to tkanka łączna okalająca całe nasze ciało i każdą jego komórkę tworząc trójwymiarową powłokę. Pełni funkcję ochronną i stabilizacyjną, utrzymuje poszczególne elementy i partie ciała we właściwym kształcie oraz na właściwej pozycji. Powięź stanowią także włókna kolagenowe tkanki łącznej, torebki stawowe, torebki organów, przegrody grup mięśniowych, a także ścięgna, rozcięgna i więzadła. Jest ona łącznikiem między mięśniami, a elementami kostnymi szkieletu, a jej elastyczność powoduje, że „bierze udział w skurczu mięśni i wspomaga ten proces. Rozciągając się, staje się magazynem energii kinetycznej, wykorzystanej następnie w trakcie ruchu i powiązanej z nim pracy mięśni.”